Events 6/1/2023 - 6/30/2023

 • 1/6
  Thursday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: PÍSEMNÁ ČÁST
 • 2/6
  Friday
  Den dětí, spolupráce se Sdružením zdravotně postižených
  Žáci 2. ročníku oboru Ošetřovatel
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: PÍSEMNÁ ČÁST
  Den dětí - akce ve spolupráci se Sdružením zdr.postižených. Staré Splavy
  OŠO2
 • 3/6
  Saturday
 • 4/6
  Sunday
 • 5/6
  Monday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: PRAKTICKÁ ČÁST
 • 6/6
  Tuesday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: PRAKTICKÁ ČÁST
 • 7/6
  Wednesday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: PRAKTICKÁ ČÁST
 • 8/6
  Thursday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: PRAKTICKÁ ČÁST
 • 9/6
  Friday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: PRAKTICKÁ ČÁST
 • 10/6
  Saturday
 • 11/6
  Sunday
 • 12/6
  Monday
  Vodácký výlet na Orlici
  Vybraní žáci školy
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: PRAKTICKÁ ČÁST
 • 13/6
  Tuesday
  Vodácký výlet na Orlici
  Vybraní žáci školy
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: ÚSTNÍ ČÁST
 • 14/6
  Wednesday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: ÚSTNÍ ČÁST
 • 15/6
  Thursday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: ÚSTNÍ ČÁST
 • 16/6
  Friday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: ÚSTNÍ ČÁST
  Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 14 00 hod
 • 17/6
  Saturday
 • 18/6
  Sunday
 • 19/6
  Monday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: ÚSTNÍ ČÁST
 • 20/6
  Tuesday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: ÚSTNÍ ČÁST
 • 21/6
  Wednesday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: ÚSTNÍ ČÁST
 • 22/6
  Thursday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: ÚSTNÍ ČÁST
  Pedagogická rada 2.pololetí
 • 23/6
  Friday
  Závěrečné zkoušky učebních oborů: ÚSTNÍ ČÁST
  Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením, pomoc při organizaci akce
  Účast žáků 2. ročníku oboru Praktická sestra
 • 24/6
  Saturday
 • 25/6
  Sunday
 • 26/6
  Monday
  Odborná exkurze Letecká záchranná služba Liberec Ostašov
  1. ročník oboru Praktická sestra, 1. ročník oboru Ošetřovatel
 • 27/6
  Tuesday
 • 28/6
  Wednesday
 • 29/6
  Thursday
 • 30/6
  Friday
  Konec vyučován ve šk.roku 2022/2023

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"